Informacje

Sekcja Polonistyczna Koła Naukowego Doktorantów UMCS

przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ma zaszczyt zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję naukową

„Zmysłowość w literaturze, języku i kulturze”
24-25 listopada 2016 roku, Lublin

Temat konferencji został sformułowany szeroko, aby do debaty mogli włączyć się nie tylko językoznawcy i literaturoznawcy, ale też przedstawiciele innych dyscyplin naukowych.

Proponowane zagadnienia:

  • Sensoryczne i somatyczne aspekty poznania (oralność jako sposób doświadczania rzeczywistości, kanały komunikacji, rola zmysłów w akwizycji i rozwoju mowy, badania percepcji a językoznawstwo).
  • Rola zmysłów w przemianach językowo-kulturowych.
  • Charakterystyka wrażeń zmysłowych (zapachu, koloru, smaku etc.) w języku, literaturze i kulturze.
  • Cielesność w języku, literaturze i kulturze (tabu, podmiotowość, erotyka, seksualność, płciowość, transhumanizm i posthumanizm).
  • Pograniczne doświadczenia sensualne i somatyczne (sen, somnambulizm, trans hipnotyczny etc.).

Zgłoszenia uczestnictwa zawierające tytuł referatu wraz z krótkim streszczeniem (100-150 słów) należy przesłać do 15 października 2016 roku pocztą elektroniczną na adres: zmyslowosclublin@gmail.com.

Dla ułatwienia kontaktu proponujemy Państwu przesyłanie zgłoszeń przez formularz.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje materiały konferencyjne, druk monografii, w której zgromadzone zostaną wygłoszone referaty oraz obiad w dniu konferencji. Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w proponowanym spotkaniu naukowym z nadzieją na owocne obrady.

CFP Zmysłowość w…

Reklamy